Wat is procesanalyse?

Procesanalyse is het proces van het analyseren van organisatie- en informatieprocessen om ze vervolgens te kunnen optimaliseren.

Organisaties die hun (informatie)processen goed op orde hebben en snel kunnen optimaliseren, hebben een voorsprong op hun concurrenten.

Procesanalyse is een onderdeel van business process management (BPM), waarin processen ook worden geïdentificeerd, beschreven, geobserveerd en gesimuleerd.

EIM denkt vanuit het organisatieproces

Alle fasen in de EIM levenscyclus staan in het teken van het organisatieproces. In een organisatieproces wordt informatie namelijk ingezet om een doel te bereiken. Organisatieprocessen werken dan ook effectiever en efficiënter als het management van de enterprise informatie goed verloopt.

Organisaties die hun enterprise informatie procesmatig inzetten, bereiken eerder hun doelstellingen. Door informatiemanagement in te richten volgens de EIM-levenscyclus, krijgen organisatie meer vat door op de informatie en daarmee op het organisatieproces.


Training Procesanalyse

procesanalyse

Organisaties die hun (informatie)processen goed op orde hebben en snel kunnen optimaliseren, hebben een voorsprong op hun concurrenten. De TIMAF EIM-specialist training Procesanalyse helpt daarbij.

Na afloop van de training Procesanalyse heeft de cursist alle instrumenten in handen om een procesanalyse uit te voeren, aanbevelingen te doen ter verbetering en de organisatie te ondersteunen om die aanbevelingen ook daadwerkelijk uit te voeren.

vanaf € 695,- online en vanaf € 595,- p.p. in-company | meer informatie