Wat is procesanalyse?

 

Procesanalyse is de methode van het analyseren van de ‘as is’ organisatie- en informatieprocessen om ze vervolgens ‘to be’ te kunnen optimaliseren.

Organisaties die hun processen goed op orde hebben en deze ook snel en continu kunnen optimaliseren, hebben een blijvende voorsprong op hun concurrenten.

Procesanalyse is een onderdeel van business process management (BPM), een raamwerk voor het beschrijven, analyseren, optimaliseren, simuleren en observeren van informatie- en organisatieprocessen.


BPM SpecialistBPMi-training

In mei geeft Erik Hartman een 4-daagse BPMi-training. Je krijgt hier alle instrumenten, methodieken en best practices in handen om alles uit je procesanalyse te halen. Schrijf vandaag nog in!


EIM denkt vanuit het organisatieproces

EIM levenscyclusEnterprise informatiemanagement (EIM) heeft een directe relatie met procesmanagement. Alle fasen in de EIM levenscyclus staan namelijk in het teken van het organisatieproces. In een organisatieproces wordt informatie ingezet om een doel te bereiken. Organisatieprocessen werken effectiever en efficiënter als het management van de enterprise informatie goed verloopt.

Organisaties die hun enterprise informatie procesmatig inzetten, bereiken eerder hun doelstellingen. Door informatiemanagement in te richten volgens de EIM-levenscyclus, krijgen organisatie meer vat op de informatie en daarmee op het organisatieproces.


4-daagse training Business Process Management (BPM) voor informatieprofessionals

procesanalyse

Organisaties die hun organisatie- en informatieprocessen goed op orde hebben en snel kunnen optimaliseren, behouden een voorsprong op hun concurrenten. De TIMAF BPMi training geeft inzicht in de vereiste methodieken om dit te realiseren.

Na afloop van de training BPM voor informatieprofessionals heeft de cursist alle instrumenten in handen om een procesanalyse uit te voeren, aanbevelingen te doen ter verbetering en de organisatie te ondersteunen om die aanbevelingen ook daadwerkelijk uit te voeren.

IMG_0086.JPG

4-daagse training € 2.980,- per persoon, ook als in-company mogelijk | meer informatie

Eerstvolgende training: 16 + 17 en 23 + 24 mei 2018

Button_inschrijven_groen