Informatie zonder proces is als een vis zonder water

Informatieprofessionals hebben nogal de neiging om alleen met ‘hun’ content, data, video of welke andere vorm van informatie dan ook bezig te zijn. Wie vakmatig met informatie bezig is, kan zich echter niet afsluiten voor de processen in de organisatie.

Alle informatie in een organisatie – ook wel ‘enterprise’ informatie genoemd – is verbonden aan een of ander organisatieproces. Enterprise informatie zonder proces zou nooit moeten bestaan. En als het bestaat, is het geen lang leven beschoren.

vis zonder water

Informatie is een proces en is verbonden aan een proces

Door informatiemanagement procesmatig te benaderen en bewust de verbinding met de organisatieprocessen te maken, krijgt de informatie de aandacht en waarde die het verdient. Het geeft informatieprofessionals ook het mandaat en de rol om informatie in te zetten en daarmee de digitale ambities van de organisatie te realiseren.

Alle fasen in de EIM levenscyclus staan in het teken van het organisatieproces. In een organisatieproces wordt informatie namelijk ingezet om een doel te bereiken. Organisatieprocessen werken dan ook effectiever en efficiënter als het management van de enterprise informatie goed verloopt.

Organisaties die hun enterprise informatie procesmatig inzetten, bereiken eerder hun doelstellingen. Door informatiemanagement in te richten volgens de EIM-levenscyclus, krijgen organisatie meer vat door op de informatie en daarmee op het organisatieproces.

Wat is je proces?

Elke keer dat je informatie creëert, verzamelt, bewerkt of analyseert moet je jezelf deze vraag stellen: “Bij welk proces hoort dit?”

Of ik nu een toolselectie voorbereid of een informatie-analyse uitvoer, in mijn interviews stel ik altijd deze vraag: “Wat is je proces?” Vaak vind men het heel lastig om die vraag te beantwoorden. Sterker nog: vaak kan men die vraag niet eens beantwoorden. Dit is echt een probleem dat eerst moet worden opgelost voordat je verder kunt.

Een proces kan een ‘klassiek’ organisatieproces zijn zoals ‘procure to pay’ (bestelling tot betaling) maar ook een intern proces zoals ‘onkosten vergoeden’. Het kan ook een klantproces zijn zoals ‘een concert bezoeken’.

Wat is BPM?

procesanalyseBusiness process management (BPM) creëert een effectief raamwerk voor het beschrijven, analyseren, optimaliseren, simuleren en observeren van informatieprocessen en gerelateerde organisatieprocessen.

Zodat de prestatie van de informatievoorziening in een organisatie sneller en beter te voorspellen is, de medewerkersbetrokkenheid kan worden vergroot, er betere beslissingen kunnen worden genomen en de winstgevendheid van de organisatie kan worden verhoogd.

Wat is EIM?

EIM levenscyclusEnterprise informatiemanagement (EIM) is het systematisch plannen, ontwikkelen, beheren, distribueren, evalueren en behouden van alle enterprise informatie in een organisatie.

Organisaties kampen met grote hoeveelheden almaar groeiende verzamelingen informatie en hebben steeds meer moeite om hier vat op te krijgen. Enterprise informatiemanagement (EIM) helpt bij het beteugelen van die enorme groei doorinformatie effectief en procesmatig in te zetten.

Waarom EIM verbinden aan BPM?

Enterprise informatiemanagement (EIM) gaat dus verder dan alleen de informatieprocessen. Die zijn natuurlijk ook belangrijk, maar de ‘primaire’ organisatieprocessen – inclusief de klantprocessen – zijn de spil van de organisatie. Zij helpen de organisatiedoelen bereiken en informatie is daarin ondersteunend.

Naar mijn mening kan geen enkele initiatief in informatiemanagement succesvol zijn als er geen procesanalyse is uitgevoerd. Het mooie aan de discipline BPM is dat het helpt om processen te herkennen, te communiceren en continu te optimaliseren.

Iedere informatieprofessional die beide werelden van EIM en BPM met elkaar weet te verbinden, staat een mooie toekomst te wachten.


TRAINING BPM VOOR INFORMATIEPROFESSIONALS (BPMi)

Organisaties die hun (informatie)processen goed op orde hebben en snel kunnen optimaliseren, hebben een voorsprong op hun concurrenten. De training Business Process Management voor informatieprofessionals helpt daarbij.

Na afloop van de training BPMi beschikt iedere cursist over een set van methodieken, instrumenten en praktijkvoorbeelden om in de organisatie het voortouw te nemen in de veranderingen die noodzakelijk zijn om een succesvolle digitale strategie te realiseren.

De training BPMi – business process management voor informatieprofessionals – brengt de wereld van procesmanagement (BPM) en informatiemanagement (EIM) bij elkaar.

open inschrijving of in-company | vier dagen | € 2.980,- per persoon | meer informatie

Button_inschrijven_groen