Wat management moet doen om innovatie echt een kans te geven

Innovatie is een woord dat veel managers in de mond nemen, maar nauwelijks of niet in de praktijk brengen. Men werkt in interdisciplinaire teams aan innovatie en dit leidt soms tot nieuwe producten en diensten of sterke verbeteringen die de organisatie een voorsprong geven op de concurrent. En wie wil dat nou niet?

Het probleem is dat men wel het positieve eindresultaat van innovatie wil, maar niet de risico’s en de keiharde inspanning. Bij organisaties op het hoogste niveau van de digitale volwassenheid is innovatie een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. Strateeg Alexander Osterwalder heeft vier tips voor beslissers om duidelijk te maken wat hen te doen staat.

1. Besteed minstens 10 procent van het budget aan innnovatie – Het gaat daarbij overigens niet om het geld alleen. Besteed die 10 procent (of meer) aan innovatie die nieuwe waardeproposities en nieuwe business-modellen verkent. Verdeel het budget ook over meerdere initiatieven om het risico te spreiden. Veel initiatieven zullen mislukken of weinig opleveren, maar de winnaars gaan het verschil maken.

2. Investeer een substantieel deel van je tijd in innovatie – De toewijding van het leiderschap is essentieel voor innovatiesucces. Leg de visie uit, luister naar wat het team te vertellen heeft en geef richting aan de ontdekkingstocht. Alexander geeft als richtlijn om minstens 20 procent van je tijd aan innovatie(teams) te besteden. Alles daaronder heeft geen zin.

3. Geef innovatie het mandaat dat het verdient – Innovatie is niet iets dat je er even tussendoor bij doet en waar je per definitie jonge onervaren mensen op zet omdat zij ‘fris denken’. Dat maakt je innovatieteams juist kwetsbaar en het zendt de verkeerde strategische boodschap. In plaats daarvan moet je juist ervaren en ‘ondernemersgezinde’ mensen aan het roer van de innovatie zetten.

4. Creëer strategische ruimte voor innovatie – Met ‘ruimte’ bedoelt Alexander niet alleen een fysieke ruimte, maar een strategische omgeving met een andere cultuur, andere processen en een andere van belonen. Ook een innovatieteam kan niet zonder bepaalde regels, maar laat die regels afwijken van de bestaande manier van werken. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om de ROI van innovatie op voorhand te berekenen. Ook het werken met kostenplaatsen en twee of meer lagen management die hun goedkeuring moeten geven, is ‘killing’ voor innovatie.

De innovatieve informatieprofessional

In mijn ogen maakt de informatieprofessional een vast deel uit van het interdisciplinaire innovatieteam. Maar dan moet je je wel innovatief en samenwerkend opstellen. En goed weten hoe jouw vak kan bijdragen aan echte innovatie. Hoe zie jij jouw rol als innovatieve informatieprofessional?

Lees het artikel What Leaders Need To Do To Boost Innovation van Alexander Osterwalder.


AAN DE SLAG MET DE DIGITALE TRANSFORMATIE

De digitale volwassenheid van de organisatie geeft aan hoe de organisatie omgaat met de organisatorische, informatietechnische en technologische uitdagingen van een digitale transformatie.

Hoe hoger het volwassenheidsniveau hoe groter beter een organisatie in staat is om succesvol te zijn in het digitale tijdperk waarin wij nu leven.

EIM volwassenheid TIMAF 2018Het bepalen van de digitale volwassenheid geeft een organisatie houvast in het bepalen welke vervolgstappen moeten worden gezet om naar een hoger niveau te komen en daarmee de digitale transformatie van de organisatie te realiseren.

Het volwassenheidsmodel van TIMAF helpt die digitale volwassenheid vast te stellen. Het geeft ook ondersteuning bij het bepalen wat er moet gebeuren om naar een hoger niveau te komen en het maakt duidelijk waar prioriteit aan moet worden gegeven.

TIMAF ontwikkelde een handige poster om de organisatie te scoren op de digitale volwassenheid.

Bekijk de poster Naar een hogere digitale volwassenheid (pdf)