Trends in digitaal procesmanagement 2020 – 2025

De afgelopen vijf jaar heeft business process management (BPM) een enorme vlucht genomen. Er kwamen eenvoudiger producten in de markt die ook sneller te implementeren zijn.

Dit is deels te danken aan de trend vaan ‘low code’ processystemen en een meer ‘agile’ aanpak van procesoptimalisaties. Ook de eerste stappen in robotic process automation (RPA) hebben bijgedragen tot meer pragmatische vormen van procseautomatisering.

BPM-expert Connie Moore noemt in haar rapport State of the Digital Process Automation Market Trends 2020-2025 vijf trends. Schokkend zijn ze niet, maar ze geven wel heel goed aan wat er aan de hand is en waar de kracht van goed procesmanagement ligt.

Data is de spil van je proces

Trend 1 – Meer aandacht voor data. Er gaat enorm veel data rond in processen: informatie is input en output voor een proces, maar er wordt in het proces ook heel veel informatie verwerkt.

Dat was te vaak een ondergeschoven kindje in procesanalyses, wat leidde tot grote problemen bij automatisering omdat alleen de processtroom goed was beschreven en niet welke informatie waar vandaan moet komen.

Dit is ook de reden waarom TIMAF in de training Business process management voor informatieprofessionals veel aandacht besteedt aan informatie(management) in processmanagement.

Verbindt processen met de klantreis

Trend 2 – Een samengaan van procesmodellering met klantreizen en andere innovaties. Uiteindelijk levert elk proces waarde voor de klant. Dus is het raadzaam om het klantproces te verbinden met het (organisatie)procesmodel.

Het kan niet zo zijn dat de mensen die de organisatieprocessen analyseren en optimaliseren niet in contact zijn met de mensen die de klantreizen analyseren en optimaliseren. Helaas is dat in de praktijk nog vaak het geval, met alle negatieve gevolgen van dien.

Het proces leidt de applicatie

Trend 3 – Meer procesgedreven business applicaties. Dankzij web/micro services en ‘low code’ is het steeds eenvoudiger om generieke ‘proces engines’ in te zetten voor allerlei ‘verticale’ business applicaties.

Dankzij deze technologie kunnen processen deels of geheel worden hergebruikt in andere processen. Dit vergt wel een andere (lees: granulaire) manier van procesdenken.

RPA blijft, maar niet in de huidige vorm

Trend 4 Een ‘looming shakeout’ voor leveranciers van RPA en ‘process automation’. RPA is op zichzelf een vrij eenvoudige techniek van ‘data scraping’ en scripting. De ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie zouden dit soort macro’s tools wel eens overbodig kunnen maken.

Het is op dit moment nog onduidelijk hoe de markt in RPA en process automation’ zich gaat ontwikkelen. Maar dat er dingen gaan veranderen, is vrijwel zeker.

Trend 5 The emergence of AI/ML in digital process automation

delivery of exceptional customer experiences; and the type of work performed by humans and robots in reimagined processes.

Megatrend: intelligent business automation

Connie besluit haar rapport met een megatrend. De grootste transformatie in digitaal procesmanagement is in haar ogen de verandering naar wat zij noemt het ‘intelligent business automation platform’.

BPM Megatrend - intelligent BPM

Connie zegt hierover: “This evolution will happen quickly because many process automation vendors already offer some overlapping native solutions or partner to provide much of the functionality, found in intelligent business platforms. Already, several vendors have trained their eyes this way.”

De tijd is rijp voor nieuw data- en procesdenken

Het is fijn als leveranciers een kans zien, maar dat heeft pas echt zin als ook organisaties er de waarde van inzien en dat lijkt zo te zijn. Juist de trends van datagedreven werken en de mogelijkheden van AI/ML stellen andere eisen aan procesdenken en ‘intelligent process automation’ past in dat plaatje.

Een andere factor die bijdraagt aan de transformatie is de mate waarin de wereld van operationele excellentie en ‘customer experience’ elkaar gaan overlappen. Dan is ‘intelligent business automation’ de meest optimale weg.

Lees het rapport State of the Digital Process Automation Market Trends 2020-2025 van Connie More.


Maak kennis met de trends in de BPM-training

Wil je meer weten over de rol van BPM in digitale transformatie en de laatste trends?

BPM Specialist

Erik Hartman geeft 15,16 en 22,23 april een 4-daagse BPM-training. Je krijgt hier alle instrumenten, methodieken en best practices in handen om de waarde en efficiëntie van je processen te optimaliseren en ze vervolgens te automatiseren.

Schrijf vandaag nog in!