Wat is digitale volwassenheid?

 

De digitale volwassenheid van de organisatie geeft aan hoe de organisatie omgaat met de organisatorische, informatietechnische en technologische uitdagingen van een digitale transformatie.

Hoe hoger het volwassenheidsniveau hoe groter beter een organisatie in staat is om succesvol te zijn in het digitale tijdperk waarin wij nu leven.

EIM volwassenheid TIMAF 2018 - afbeeldingHet bepalen van de digitale volwassenheid geeft een organisatie houvast in het bepalen welke vervolgstappen moeten worden gezet om naar een hoger niveau te komen en daarmee de digitale transformatie van de organisatie te realiseren.

Het volwassenheidsmodel van TIMAF helpt die digitale volwassenheid vast te stellen. Het geeft ook ondersteuning bij het bepalen wat er moet gebeuren om naar een hoger niveau te komen en het maakt duidelijk waar prioriteit aan moet worden gegeven.

TIMAF ontwikkelde een handige poster om de organisatie te scoren op de digitale volwassenheid.

Bekijk de poster Naar een hogere digitale volwassenheid (pdf)

 


informatievolwassenheidIn de TIMAF-training Informatievolwassenheid krijg je alle instrumenten in handen om een analyse van de digitale volwassenheid uit te voeren, aanbevelingen te doen ter verbetering en de organisatie te ondersteunen om die aanbevelingen ook daadwerkelijk uit te voeren.

In-company training vanaf € 595,- per persoon | meer informatie


 

Vijf niveaus van digitale volwassenheid

De vijf niveaus van de digitale volwassenheidsmodel zijn: 1. Onbeheerd, 2. Beginnend, 3. Lerend, 4. Responsief en 5. Voorspellend.

Digitale volwassenheid - niveaus

1. Onbeheerd is het niveau waarin de organisatie niet of nauwelijks aan informatiemanagement doet. Men zet hier en daar wat tools in, maar het helpt de organisatie niet met de digitale strategie.

Op het niveau 2. Beginnend heeft de organisatie al wat meer zicht op het belang van informatiemanagement voor de digitale strategie. Maar wat er gebeurt is meer ad-hoc en tijdelijk van aard. Er is ook niet of nauwelijks sprake van organisatiebrede initiatieven.

Het 3. Lerend niveau is een belangrijke fase in de weg naar een succesvolle digitale transformatie. De organisatie heeft een duidelijke digitale strategie waar men organisatiebreed aan wil werken.

Eenmaal op het 4. Responsief niveau is de organisatie in staat om goed te luisteren naar de signalen van de verschillende doelgroepen en daar adequaat op te reageren. De digitale strategie wordt regelmatig aangepast naar de veranderende omstandigheden.

Het hoogste 5. Voorspellend niveau is voor de organisaties die in staat zijn om digitale middelen zelfstandig beslissingen te laten nemen die de doelgroepen nóg beter bedienen. De organisatie maakt een continue transformatie door.

Dimensies van digitale volwassenheid

De informatievolwassenheid van een organisatie wordt beoordeeld op drie hoofddimensies: Organisatie, Informatie en Systemen. Elke hoofddimensie bestaat weer uit vijf dimensies.

Eerste dimensie: Organisatie

In de hoofddimensie Organisatie meet je de volwassenheid op het gebied van strategie, de processen, de business, het bestuur en de afstemming.

Digitale volwassenheid - Organisatie

In de dimensie Strategie wordt gekeken in hoeverre de organisatie een digitale strategie  heeft waarbij wordt gemeten op het bereiken van de succesfactoren.

Informatie kan niet zonder processen. In de dimensie Processen wordt gekeken in hoeverre de organisatie- en informatieprocessen in kaart zijn gebracht en (continu) worden geoptimaliseerd.

De dimensie Business betreft de mate waarin de business requirements het uitgangspunt zijn voor elk digitaal initiatief en in hoeverre de business echt een actieve rol speelt in de digitale strategie.

De dimensie Bestuur gaat over de governance van de (informatie-)organisatie. In hoeverre zijn eigenaarschap, beleid en standaarden echt belegd en krijgen professionals voldoende mandaat om de doelgroep optimaal te bedienen.

In de dimensie Afstemming wordt bekeken in hoeverre business professionals, informatieprofessionals en IT-professionals samen de digitale strategie bepalen en elkaars rol daarin begrijpen.

Tweede dimensie: Informatie

In de hoofddimensie Informatie meet je de volwassenheid op het gebied van kwaliteit van de informatie, de context, de structuur, de distributie en het behoud.

Digitale volwassenheid - informatie

In de dimensie Kwaliteit wordt gekeken in welke mate de kwaliteit van de informatie wordt geanalyseerd en geoptimaliseerd.

De dimensie Context betreft de mate waarin metadata wordt ingezet om informatie aan te kunnen bieden op relevantie.

In de dimensie Structuur wordt bekeken hoe de organisatie met name de ongestructureerde informatie omvormt in (semi-)gestructureerde informatie.

De dimensie Distributie gaat over de mate waarin de organisatie in staat is om de informatie opnieuw te gebruiken over meerdere kanalen.

In de dimensie Behoud wordt gekeken in hoeverre de organisatie aandacht besteed aan de duurzame toegankelijkheid van informatie.

Derde dimensie: Systemen

In de hoofddimensie Systemen  meet je de volwassenheid op het gebied van het gebruik van de systemen, de architectuur, de levenscyclus, de vindbaarheid en de bruikbaarheid.

Digitale volwassenheid - systemenDe dimensie Gebruik gaat over de mate waarin de EIM-systemen optimaal worden ingezet in de organisatie.

De dimensie Architectuur bekijkt in hoeverre er sprake is van een business-architectuur, een informatie-architectuur, een applicatie-architectuur en een technologie-architectuur en hoe deze met elkaar zijn verbonden.

De dimensie Levenscyclus gaat over de mate waarin de EIM-systemen de volledige levenscyclus van informatiemanagement optimaal ondersteunen.

De dimensie Vindbaarheid beoordeelt hoe vindbaar informatie is voor interne en externe doelgroepen en hoe die vindbaarheid wordt geoptimaliseerd.

De dimensie Bruikbaarheid gaat over de mate waarin aandacht wordt besteed aan de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de EIM-systemen voor de doelgroepen en over de mate waarin die doelgroepen actief worden betrokken bij de inrichtingen van die systemen.

Meetinstrumenten digitale volwassenheid

TIMAF heeft diverse instrumenten ontwikkeld om de digitale volwassenheid van een organisatie te meten. Met een vragenlijst, een scoreformulier en de poster EIM volwassenheidsmodel kan elke organisatie bepalen op welk niveau van de digitale volwassenheid men scoort.

Deze instrumenten zijn inmiddels beproefd bij diverse grote en kleinere organisaties in Europa.


Hou je op de hoogte met de TIMAF nieuwsbrief   

Advies bij Digitale volwassenheid


Hulp nodig bij het verbeteren van de digitale volwassenheid van je organisatie? De adviseurs van TIMAF voeren een volwassenheidsanalyse uit en presenteren de resultaten in de vorm van een duidelijk advies met aanbevelingen en vervolgstappen.

Neem vrijblijvend contact op via info@timaf.nl of +31 (0)30 877 3560.

TIMAF voerde een digitale volwassenheidsanalyse uit bij organisaties als:

opdrachtgevers - digitale volwassenheid

 


Training Informatievolwassenheid


informatievolwassenheidDe digitale volwassenheid geeft houvast aan elke organisatie in het bepalen welke vervolgstappen moeten worden gezet om naar een hoger niveau te komen en daarmee de digitale ambities te realiseren.

Hoe hoger de digitale volwassenheid, hoe succesvoller de digitale transformatie. De TIMAF EIM-specialist training Informatievolwassenheid helpt daarbij.

Na afloop van de training Informatievolwassenheid heeft de cursist alle instrumenten in handen om een analyse van de digitale volwassenheid uit te voeren, aanbevelingen te doen ter verbetering en de organisatie te ondersteunen om die aanbevelingen ook daadwerkelijk uit te voeren.

In-company training vanaf vanaf € 595,- per persoon | meer informatie